Xu hướng sử dụng Smartphone tại Việt Nam

24 Feb 2018
09h15

Xu hướng sử dụng Smartphone tại Việt Nam

Diễn giả: Đặng Thúy Hà, Giám đốc Nielsen Việt Nam