UX là khoa học, trải nghiệm và cuộc sống

24 Feb 2018
17h16 - 17h36

UX là khoa học, trải nghiệm và cuộc sống

Diễn giả: Hồ Việt Hải CEO Triip.me