Ứng dụng di động trong kinh doanh bảo hiểm

24 Feb 2018
16h20

Ứng dụng di động trong kinh doanh bảo hiểm

Diễn giả: Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc – Tổng cty CP bảo hiểm bưu điện