Tăng trải nghiệm người dùng với QR Code

24 Feb 2018
11h46

Tăng trải nghiệm người dùng với QR Code

Diễn giả: Nguyễn Quang Dũng, Phó Giám đốc Moca, Giám đốc Sản Phẩm MOCA