Nhìn lại năm 2015- đầu 2016 để dự đoán các xu hướng của thị trường, xu hướng tìm doanh thu và tiêu tiền hiệu quả

24 Feb 2018
10h40 - 11h

Nhìn lại năm 2015- đầu 2016 để dự đoán các xu hướng của thị trường, xu hướng tìm doanh thu và tiêu tiền hiệu quả

Diễn giả: Nguyễn Minh Quang – Mobile Game Publisher Appota