Marketing trên mobile, phân tích hành vi user và nhân khẩu học. Làm thế nào để ứng dụng của bạn thích nghi với người dùng mục tiêu?

24 Feb 2018
16h10 - 16h30

Marketing trên mobile, phân tích hành vi user và nhân khẩu học. Làm thế nào để ứng dụng của bạn thích nghi với người dùng mục tiêu?

Diễn giả: Phan Tuấn Anh – Mobile Marketing tại Ecomobi