Kinh nghiệm tự phát hành game và hợp tác với các nhà phát hành trong và ngoài nước.

24 Feb 2018
14h58 - 15h18

Kinh nghiệm tự phát hành game và hợp tác với các nhà phát hành trong và ngoài nước.

Diễn giả: Lê Giang Anh JOY Entertaiment