Khó khăn của các Start-up trong việc phát triển thị trường và cơ hội tối ưu từ Kênh thanh toán

24 Feb 2018
14h14 - 14h34

Khó khăn của các Start-up trong việc phát triển thị trường và cơ hội tối ưu từ Kênh thanh toán

Diễn giả: Lê Ngọc Phương – Appota Pay