Hợp tác phát triển và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT trên hạ tầng của MobiFone

24 Feb 2018
13h52 - 14h12

Hợp tác phát triển và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT trên hạ tầng của MobiFone

Diễn giả:

Dư Thái Hùng – Giám đốc TT CNTT
Đỗ Hoàng Hải – Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh TT CNTT