Giải pháp ví điện tử trên thiết bị động và những lợi ích với người tiêu dùng trực tuyến

24 Feb 2018
11h22

Giải pháp ví điện tử trên thiết bị động và những lợi ích với người tiêu dùng trực tuyến

Diễn giả: Dương Trọng Chữ, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Điện tử – Ngân hàng Bưu điện Liên Việt