Giải pháp Mobile hỗ trợ thương mại điện tử

24 Feb 2018
15h40

Giải pháp Mobile hỗ trợ thương mại điện tử

Diễn giả: Justin Shelby – Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)