Các yếu tố cơ bản giúp xác định mức độ phát triển của game/app. Bao nhiêu lượt tải và bao lâu để một ứng dụng lọt top category, top overall?

24 Feb 2018
11h46 -12h06

Các yếu tố cơ bản giúp xác định mức độ phát triển của game/app. Bao nhiêu lượt tải và bao lâu để một ứng dụng lọt top category, top overall?

Diễn giả: Trần Hoàng Khôi – Maketing Manager Adways