12 năm kinh nghiệm làm mobile và những bài học thất bại

24 Feb 2018
16h32 - 16h52

12 năm kinh nghiệm làm mobile và những bài học thất bại

Diễn giả: Phan Thanh Giản –Product Director FPT Telecom