Mobile Day 2016

Bộ Công Thương chính thức bảo trợ sự kiện Mobile Day 2016

 

Thương Mại Điện Tử trên nền tảng di động đang phát triển nhanh chóng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. VietNam Mobile Day là cơ hội tốt cho cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực di động chia sẻ, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời là dịp dể các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác và giới thiệu các sản phẩm của mình đến công đồng.

Ngày 31/03/2016 vừa qua, Ban Tổ Chức chương trình Vietnam Mobile Day 2016 đã nhận được Thư chào mừng sự kiện Mobile Day 2016 của Bộ Công Thương gửi đến chương trình.

Bộ Công Thương chúc chương trình Vietnam Mobile day 2016 thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng và thành công tốt đẹp.

Dưới đây là đính kèm công văn của Bộ Công Thương gửi đến chương trình.

Mobileday-BCT